privatkundAlldeles för ofta träffar vi människor som i varierad grad känner sig kränkta på grund av inbrott i deras hem. Deras trygga plats där man umgås med sina närmaste har i ett slag skändats av okända gärningsmän.

Otryggheten i deras nya situation är för många väldigt jobbig. Några flyttar från sitt hem för att slippa bli påminda om det som hänt. Andra kommer till oss och vill köpa något som garanterat förhindrar nya inbrott.

Dessvärre finns inga sådana garanterat inbrottssäkra lås. Det man kan göra är att göra det så besvärligt och tidsödande som möjligt för tjuven. Innan vi installerar nya lås och tillbehör gör vi en säkerhetsbesiktning. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Samma sak med ett övergripande inbrottsskydd. Det hjälper inte att sätta in en pansardörr i entren om man inte åtgärdar altandörren också.

Det bästa skyddet är bra lås och andra mekaniska skydd. Gärna i kombination med larm och aktivt deltagande i "Grannsamverkan mot Brott".

Tillsammans kan vi hitta det skydd som passar er bäst.

Länkar till leverantörer